Συνταξιοδότηση Εκπαιδευτικών και Δημοσίων Υπαλλήλων για το 2018 (πίνακες κ videos)

video, Οικονομία 26 Mar 2018 - 7:21 PM
Συντάκτης: TheViewer Editor

Γράφει ο δικηγόρος Γιάννης Μαυρωνάς

Οι παραιτήσεις εκπαιδευτικών  θα γίνουν το πρώτο 10ήμερο του Απρίλη (ξεκινούν την Μεγάλη Εβδομάδα)

Προθεσμία ανάκλησης παραίτησης 1 μήνας από την υποβολή της αίτησης.

Θα πρέπει ταυτόχρονα να ετοιμαστούν και οι αιτήσεις απονομής σύνταξης με τα δικαιολογητικά

ΠΩΣ ΘΕΜΕΛΙΩΝΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΙΔΙΚΑ ΟΙ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ

30 έτη υπηρεσίας και ηλικία 55 ετών για όσους έχουν διοριστεί μέχρι 31-12-82 και 30 έτη υπηρεσίας και ηλικία 60 ετών για όσους έχουν διοριστεί/ ασφαλιστεί μετά την 1-1-83, εφόσον έχουν θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα (25ετία) μέχρι 31-12-2010.

ΠΩΣ ΘΕΜΕΛΙΩΝΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ  ΟΙ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ

Με διατάξεις 25ετίας και όρια ηλικίας Πίνακα 2.

Με 35ετία, 36ετία η37ετία με θεμελίωση το 2010, 2011 και 2012.

Με 35ετία ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας ( μεταβατικό όριο 58 πλέον) για τους πριν το 1983 ασφαλισμένους στο Δημόσιο.

Με 37ετία ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας ( μεταβατικό όριο 55 πλέον ) για τους μετά το 1983 ασφαλισμένους στο Δημόσιο.

Συνταξιοδότηση ως γονέας ανηλίκου με θεμελίωση το 2010,2011 και 2012 για τις μητέρες και 2011 και 2012 για  τους πατέρες.

Συνταξιοδότηση ως τρίτεκνος με θεμελίωση το 2010,2011 και 2012 για τις μητέρες και 2011 και 2012 για  τους πατέρες.

62 ηλικιακά έτη και 40 χρόνια ασφάλισης.

67 ηλικιακά έτη και 15 χρόνια ασφάλισης.

Τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης για όσους δεν είχαν συμπληρώσει αθροιστικώς το ηλικιακό όριο , τα ελάχιστα έτη θεμελίωσης και τον συνολικό απαιτούμενο χρόνο ασφάλισης μέχρι την 18.8.2015 , έχουν αυξηθεί με τον νόμο 4336/2015 και τα νέα όρια ηλικίας αναφέρονται στους πίνακες 1 και 2 του παραπάνω νόμου.

ΜΕΙΩΜΕΝΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ

Υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις που συμφέρουν λόγω του πλαφόν μείωσης 30 % που έχει τεθεί στην εθνική σύνταξη

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

Σε κάθε περίπτωση, η συνταξιοδότησή  διέπεται από το νέο τρόπο υπολογισμού των συντάξεων που θεσπίστηκε με τον Ν. 4387/2016. Ο νόμος 4387/2016 άλλαξε τον τρόπο υπολογισμού σύνταξης με αποτέλεσμα μειώσεις στις περισσότερες των περιπτώσεων για τα νέα ποσά σύνταξης σε σχέση με τον παλιό τρόπο υπολογισμού.

Η σύνταξη πλέον είναι το άθροισμα της εθνικής σύνταξης ( 384 € με 20 χρόνια ασφάλισης ) και της ανταποδοτικής που θα προκύπτει ανάλογα με τα χρόνια ασφάλισης του ασφαλισμένου και τα ποσοστά αναπλήρωσης που αντιστοιχού σε αυτά.

Ως συντάξιμες αποδοχές για τον υπολογισμό του ανταποδοτικού μέρους σύνταξης κύριας ασφάλισης εξ ιδίου δικαιώματος, λαμβάνεται υπόψη ο μέσος όρος μηνιαίων αποδοχών του ασφαλισμένου απο ο 2002 και μέχρι την ημερομηνία αποχώρησής του για συνταξιοδότηση. Ο μέσος αυτός όρος υπολογίζεται ως το πηλίκο της διαίρεσης του συνόλου των μηνιαίων αποδοχών δια του συνολικού χρόνου ασφάλισής του. Για τον υπολογισμό των συντάξιμων αποδοχών λαμβάνονται υπόψη οι αποδοχές του ασφαλισμένου για κάθε ημερολογιακό έτος, προσαυξανόμενες κατά την ετήσια μεταβολή δείκτη τιμών καταναλωτή.

ΤΑ ΝΕΑ ΠΟΣΟΣΤΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗΣ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΑ ΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Έτη   Ποσοστό Αναπλήρωσης
Εως 15 0,77 11,55
16 0,84 12,39
17 0,84 13,23
18 0,84 14,07
19 0,90 14,97
20 0,90 15,87
21 0,90 16,77
22 0,96 17,73
23 0,96 18,69
24 0,96 19,65
25 1,03 20,68
26 1,03 21,71
27 1,03 22,74
28 1,21 23,95
29 1,21 25,16
30 1,21 26,37
31 1,42 27,79
32 1,42 29,21
33 1,42 30,63
34 1,59 32,22
35 1,59 33,81
36 1,59 35,40
37 1,80 37,20
38 1,80 39,00
39 1,80 40,80
40 2,00 42,80
41 2,00 44,80
42 2,00 46,80

 

ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΙΜΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ

ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΜΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ

ΕΤΟΣ

2002àΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ- ΧΡΟΝΟΕΠΙΔΟΜΑ- ΔΩΡΑ

2003à ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ- ΧΡΟΝΟΕΠΙΔΟΜΑ- ΔΩΡΑ- ΕΠΙΔΟΜΑ 176 €

2004à ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ- ΔΩΡΑ

2005à ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ- ΔΩΡΑ

2006à ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ- ΔΩΡΑ

2007à ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ- ΔΩΡΑ- ΕΠΙΔΟΜΑ 140,80 €

2008à ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ- ΕΠΙΔΟΜΑ ΘΕΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ- ΔΩΡΑ- ΕΠΙΔΟΜΑ 140,80 €

2009à ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ- ΕΠΙΔΟΜΑ ΘΕΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ- ΔΩΡΑ- ΕΠΙΔΟΜΑ 140,80 €

2010à ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ- ΕΠΙΔΟΜΑ ΘΕΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ- ΔΩΡΑ- ΕΠΙΔΟΜΑ 140,80 €

2011à ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ- ΕΠΙΔΟΜΑ ΘΕΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ- ΔΩΡΑ- ΕΠΙΔΟΜΑ 140,80 €

2012àΠΟΣΟ ΑΠΟ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ 10/2011- ΔΩΡΑ- ΕΠΙΔΟΜΑ 140,80 € (επί 2 μόνο)

2013à ΠΟΣΟ ΑΠΟ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ 10/2011

2014à ΠΟΣΟ ΑΠΟ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ 10/2011

2015à ΠΟΣΟ ΑΠΟ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ 10/2011

2016à ΠΟΣΟ ΑΠΟ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ 10/2011

ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΑ ΕΤΗ

Μέχρι και την τελευταία στιγμή  οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να αιτούνται την αναγνώριση πλασματικών ετών στρατιωτικής θητείας, σπουδών και τέκνων για να μπορέσουν να βγουν στην σύνταξη ή να προσαυξήσουν το τελικό ποσό αυτής.

Ο χρόνος με τον οποίο θα αποχωρήσουν οι εκπαιδευτικοί υπολογίζεται μεχρι 31 Αυγούστου 2018 και μέχρι τότε λογικά θα πρέπει να έχουν προσκομιστεί και όλα τα δικαιολογητικά στον φάκελό τους.

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΣΥΝΤΑΞΗ

Οι εκπαιδευτικοί που θα παραιτηθούν και φέτος θα λάβουν προκαταβολή σύνταξης ίση με το 50% των αποδοχών του τελευταίου έτους ή το 60% οι τρίτεκνοι/πολύτεκνοι.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Αίτηση του εκπαιδευτικού με την οποία ζητάει την παραίτησή του από την Υπηρεσία (υπάρχει συνημμένη στο αρχείο).

Αίτηση απονομής κύριας και επικουρικών συντάξεων και ασφαλιστικής παροχής προς τα ταμεία σε πέντε (5) αντίγραφα και με πρωτότυπη υπογραφή (υπάρχει συνημμένη στο αρχείο).

Υπεύθυνη δήλωση στην οποία διαγράφεται ό,τι δεν είναι σωστό στις προτάσεις που περιέχει, σε πέντε (5) αντίγραφα και με πρωτότυπη υπογραφή (υπάρχει συνημμένη στο αρχείο).

Φωτοτυπία Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας και των δύο όψεων.

Πρόσφατο Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης – να αναγράφονται, εκτός των άλλων, η οικογενειακή μερίδα, η ημερομηνία (κατά περίπτωση) γάμου-θανάτου συζύγου-διαζυγίου, τα παιδιά και η προσωπική τους κατάσταση (έγγαμα, άγαμα). Σε περίπτωση Διαζυγίου: Το διαζευκτήριο & Δικαστική απόφαση επιμέλειας παιδιών, αν υπάρχουν ανήλικα τέκνα ή ενήλικα που σπουδάζουν.

Έγγραφο αποδεικτικό του ΑΦΜ. (φωτοτυπία εκκαθαριστικού εφορίας ή οποιουδήποτε δημόσιου εγγράφου ή λογαριασμού ΔΕΚΟ που αναφέρεται ο προσωπικός ΑΦΜ).

Φωτοτυπία της πρώτης σελίδας βιβλιαρίου τραπέζης όπου αναγράφεται ο ΙΒΑΝ με πρώτο το όνομα του αιτούντος, στο οποίο θα κατατίθεται η σύνταξη. (οποιαδήποτε τράπεζα επιλογής του ενδιαφερόμενου).

ΑΜΚΑ (φωτοτυπία κάρτας ΑΜΚΑ ή εκτύπωση από το https://www.amka.gr/AMKAGR/)

ΑΜ ΙΚΑ .

Πιστοποιητικό στρατού τύπου Α΄ (για τους άνδρες).

Για τους άνδρες που έχουν κάνει εξαγορά της στρατιωτικής θητείας:

α) η απόφαση εξαγοράς του Γ.Λ.Κ και

β) το παράβολο κατάθεσης του ποσού,  αν εξοφλήθηκε εφάπαξ, ή η βεβαίωση εξόφλησης από τον εκκαθαριστή αποδοχών, αν εξοφλήθηκε τμηματικά, ή εφόσον εκκρεμεί σε εξόφληση βεβαίωση του εκκαθαριστή αποδοχών  για τον τελευταίο μήνα παρακράτησης

Αν για την εξαγορά δεν έχει εκδοθεί απόφαση/πράξη, να μας ενημερώσετε για τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησης στο ταμείο, επειδή πρέπει να αναγραφεί στο Δελτίο Ατομικής και Υπηρεσιακής Κατάστασης (ΔΑΥΚ).

Αντίγραφα μισθολογικών μητρώων με τις κρατήσεις που γίνονταν πάνω στην Κύρια Σύνταξη από το σχολικό έτος 2002 μέχρι και το 2010 (τα στοιχεία αυτά βρίσκονται στα σχολεία που υπηρέτησαν τα συγκεκριμένα σχολικά έτη).

Πρόσφατη βεβαίωση σπουδών για τα παιδιά (μέχρι και το 24ο έτος ηλικίας) από ΑΕΙ ή ΤΕΙ στην οποία να αναφέρονται η ημερομηνία πρώτης εγγραφής και η διάρκεια σπουδών –  ή – βεβαίωση φοίτησης στη Β/θμια Εκπ/ση στην περίπτωση που αυτή δεν έχει ολοκληρωθεί (για ενήλικα παιδιά μέχρι και το 19ο έτος ηλικίας).

Δικαιολογητικά (διορισμός, ανάληψη, παραίτηση…) για υπηρεσία πριν το διορισμό (αναπληρωτής, ωρομίσθιος, άλλος ασφαλιστικός οργανισμός, ιδιωτικός τομέας).

Για όσους συνταξιοδοτούνται με το καθεστώς της διαδοχικής ασφάλισης (πρώτη σχέση εργασίας στο δημόσιο από 1-1-1983 και μετά), για το χρόνο ασφάλισης στο δημόσιο με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ή στον ιδιωτικό τομέα, να προσκομίζεται αν ήδη υπάρχει βεβαίωση καταμέτρησης ενσήμων από το ΙΚΑ ή άλλο ασφαλιστικό φορέα, ή φωτοαντίγραφα της καρτέλας ενσήμων μαζί με υπεύθυνη δήλωση για τα χρονικά διαστήματα ασφάλισης σε ασφαλιστικό φορέα κύριας ασφάλισης, για να δηλωθεί στο ΔΑΥΚ το ακριβές χρονικό διάστημα και ο εργοδότης, καθώς τα στοιχεία αυτά δεν προκύπτουν από τον ατομικό φάκελο του υπαλλήλου.

Τα παραπάνω δεν αφορούν τους ασφαλισμένους που έχουν έστω και μία μέρα ασφάλισης στο Δημόσιο με οποιαδήποτε σχέση εργασίας μέχρι 31-12-1982, οι οποίοι, αν εξαγόρασαν προϋπηρεσία, θα πρέπει να προσκομίσουν όλα τα αποδεικτικά της εξαγοράς (απόφαση, απόδειξη καταβολής του ποσού). Όσοι προτίθενται να εξαγοράσουν  τη συντάξιμη υπηρεσία τους στο ΓΛΚ και στα λοιπά ταμεία το δηλώνουν στην αίτηση απονομής στη θέση της υπεύθυνης δήλωσης.

Δικαιολογητικά εξαγοράς χρόνου συντάξιμης υπηρεσίας στο ΓΛΚ (όπως ιδιωτικός χρόνος ασφάλισης, άδεια άνευ αποδοχών για ανατροφή παιδιού – και για όσους θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα από 1-1-2011: έτη σπουδών, πλασματικός χρόνος παιδιών..):

α) η απόφαση εξαγοράς του ΓΛΚ και

β) το παράβολο κατάθεσης του ποσού,  αν εξοφλήθηκε εφάπαξ, ή η βεβαίωση εξόφλησης από τον εκκαθαριστή αποδοχών, αν εξοφλήθηκε τμηματικά, ή εφόσον εκκρεμεί η εξόφληση, βεβαίωση του εκκαθαριστή αποδοχών  για τον μήνα λήξης παρακράτησης.

Αν για την εξαγορά δεν έχει εκδοθεί απόφαση/πράξη, να μας ενημερώσετε για τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησης στο ταμείο, επειδή πρέπει να αναγραφεί στο Δελτίο Ατομικής και Υπηρεσιακής Κατάστασης (ΔΑΥΚ).

Έγγραφα που αφορούν στο επίδομα θέσης ευθύνης (Δ/ντής Εκπ/σης, Προϊστάμενος Γραφείου, Προϊστάμενος εκπ/κών θεμάτων, Σχολικός Σύμβουλος, Διευθυντής/Υποδιευθυντής Σχολείου, Δ/ντής ΣΕΚ, Υπεύθυνος Τομέα ΣΕΚ, Δ/ντής ΕΕΕΕΚ ):

Πράξη ανάληψης,

Πράξη ΠΥΣΔΕ, το διάστημα θητείας,

Ο αριθμός τμημάτων του σχολείου του οποίου διετέλεσε κάποιος Δ/ντής (με υπεύθυνη δήλωση).

Απαιτείται διετής παραμονή στη θέση ευθύνης, ώστε να καταβληθεί το επίδομα, σύμφωνα με το ν. 4151/29-4-2014, άρθρο 3, παρ.3 (ΦΕΚ103 τ.Α΄/29-4-2013).

Δικαιολογητικά για τυχόν δάνεια στα οποία να δηλώνεται το ύψος του δανείου, η διάρκειά του, η μηνιαία δόση, το υπόλοιπο οφειλής, η λήξη παρακράτησης.

Η καταβολή της δόσης των δανείων ή η εξόφλησή τους μετά την παραίτηση του εκπαιδευτικού από την υπηρεσία γίνεται κατόπιν συνεννόησης με την αρμόδια υπηρεσία χορήγησης του δανείου.

Υπεύθυνη δήλωση για το χρονικό διάστημα της εκπαιδευτικής άδειας, μετά ή άνευ αποδοχών, – ή τις ανακοινώσεις χορήγησης της εκπαιδευτικής άδειας.

Σύμφωνα το ν. 4186/17-9-2013, άρθρο21 (ΦΕΚ193 τ. Α΄/17-9-2013): «Ο εκπαιδευτικός μετά την λήξη της εκπαιδευτικής αδείας του υποχρεούται να προσφέρει τις υπηρεσίες του στην εκπαίδευση της βαθμίδας που ανήκει ή άλλης βαθμίδας για χρονικό διάστημα ίσο με το χρόνο της εκπαιδευτικής αδείας του και πάντως όχι μεγαλύτερο των πέντε (5) ετών. Από το συνολικό χρονικό διάστημα δύο (2) τουλάχιστον έτη πρέπει να διανυθούν στην εκπαιδευτική βαθμίδα, στην οποία ανήκε ο εκπαιδευτικός κατά την αρχική χορήγηση της εκπαιδευτικής άδειας».

Σε περίπτωση που υπάρχει, γνωμάτευση Υγειονομικής Επιτροπής για αναπηρία 67% και άνω του ενδιαφερομένου, ή του/της συζύγου, ή των τέκνων.

Όσοι είναι ασφαλισμένοι στο ΤΕΑΧ, πρέπει να προσκομίσουν υπεύθυνη δήλωση για την έναρξη ασφάλισης στο ΤΕΑΧ και στην αίτηση παραίτησης που θα υποβάλουν να ζητούν και  την έκδοση πιστοποιητικού υπηρεσιακών μεταβολών για το ΤΕΑΧ.

Τέσσερις (4) φακέλους Α4 απλούς ταχυδρομικούς.

www.mavronaslaw.gr

https://www.facebook.com/mavronaslaw/

Επικοινωνία:6976063829

 

Δείτε επίσης

Ξεκινά το 1ο Διεθνές Φεστιβάλ Θεάτρου στη Ρόδο (video)

Ο Θεατρικός Σύλλογος Δωδεκανήσου «ΚΟΥΙΝΤΑ» και ο Δ.Ο.Π.Α.Ρ., με την στήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού και …