Μελέτη: το Ηνωμένο Βασίλειο θα χάσει 13 δισ. Ευρώ από τη Συνοχή μετά το Brexit

Διεθνή 25 Jan 2019 - 11:26 AM
Συντάκτης: TheViewer Editor

Περίπου 13 δισεκατομμύρια ευρώ από τα ευρωπαϊκά κονδύλια για την περιφερειακή ανάπτυξη θα δικαιούται το Ηνωμένο Βασίλειο για την περίοδο 2021-2027 εάν παραμείνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αναφέρει νέα ανάλυση από τη Διάσκεψη των Απομακρυσμένων Παράκτιων Περιφερειών (CPMR).

«Η ανάλυσή μας παρέχει σαφή στοιχεία ότι το Brexit θα είναι καταστροφικό για την περιφερειακή ανάπτυξη των περιφερειών του Ηνωμένου Βασιλείου», δήλωσε η Γενική Γραμματέας της CPMR, Ελένη Μαριάνου.

Η CRPM δημοσίευσε μια προβολή του μεριδίου της χρηματοδότησης από την πολιτική συνοχής για τις περιφέρειες-μέλη της, συμπεριλαμβανομένων των περιφερειών που προέρχονται από το Ηνωμένο Βασίλειο.

Όπως υπογραμμίζεται στην ανάλυση, οι περιφέρειες και τα έθνη του Ηνωμένου Βασιλείου θα δικαιούνται αύξηση κατά 22% για την περίοδο 2021-2027, σε σύγκριση με την κατανομή των 10,6 δισ. Ευρώ για το 2014 -2020.

Η αύξηση αυτή δικαιολογείται σε μεγάλο βαθμό από το γεγονός ότι πολλές περιοχές του Ηνωμένου Βασιλείου υπολείπονται του μέσου όρου της ΕΕ όσον αφορά την περιφερειακή ανάπτυξη και ευημερία.

Οι περιφερειακές ανισότητες στο Ηνωμένο Βασίλειο αυξάνονται

Η ανάλυση έδειξε επίσης ότι υπάρχουν σημαντικές διαφορές από τη μια περιοχή στην άλλη στον Ηνωμένο Βασίλειο, αναφορικά με την ένταση της ενίσχυσης (κατά κεφαλήν κεφάλαια) από την πολιτική συνοχής.

Ενδεικτικά, η διαφορά μεταξύ της περιφέρειας Inner London, της πλουσιότερης περιφέρειας NUTS II του Ηνωμένου Βασιλείου με μέσο περιφερειακό ΑΕΠ 614% του μέσου όρου της ΕΕ, και της West Wales and the Valleys, της φτωχότερης περιφέρειας του Ηνωμένου Βασιλείου με περιφερειακό ΑΕΠ 68% του μέσου όρου της ΕΕ, αποτελεί μια μοναδική περίπτωση στην Ευρώπη.

Σύμφωνα με την ίδια μελέτη, οι περιφέρειες Cornwall & The Isles of Scilly και West Wales & the Valleys, οι δύο περιφέρειες του Ηνωμένου Βασιλείου που χαρακτηρίζονται σήμερα ως «λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες» βάσει των κανόνων επιλεξιμότητας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, θα εξακολουθούν να τυγχάνουν σημαντικού μεριδίου της κατανομής της Πολιτικής Συνοχής στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Επιπλέον, οι περιφέρειες του South Yorkshire, Tees Valley & Durham και Lincolnshire θα αποτελέσουν επίσης λιγότερο αναπτυγμένες περιοχές για την περίοδο 2021-2027. Και οι πέντε αυτές περιφέρειες θα έχουν τη δυνατότητα να επωφεληθούν από την κοινοτική στήριξη που θα υπερβαίνει τα 500 ευρώ κατά κεφαλή για την επταετή περίοδο. (euroativ)

Δείτε επίσης

«Ωμή» παρέμβαση των ΗΠΑ στην Ορθοδοξία, πριν από τις αμερικανικές εκλογές

 Αίσθηση αλλά όχι και έκπληξη, προκάλεσε η «ωμή» παρέμβαση του Υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ (και …